С решение на Академичния съвет на ВУЗФ, прието с протокол № 3 от 30.05.2019 г., гл. ас. д-р Радостин Вазов, административен директор на висшето училище, беше избран за доцент по научното направление “Икономика” (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)”.

Екипът на ВУЗФ го поздравява и му пожелава още много професионални успехи!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *