Втора Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието ще се състои в МУ-Варна​

На 7 и 8 юни 2018 г. в сграда Ректорат на МУ-Варна ще се проведе конференция с международно участие “Втора варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Комуникация във виртуална среда”.

Втората варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието си поставя за задача да събере представители на висшите училища в България, които да споделят различни гледни точки върху ефективността и формите на използване на виртуални учебни ресурси като елемент от цялостната университетска инфраструктура.

Основните акценти на предстоящия форум са комуникацията в електронна среда и фокусът на учебния процес върху потребностите и целите на студентите. Предоставя се платформа за обсъждане на нови идеи за научни изследвания и методики на електронното преподаване и изпитване.

Повече информация вижте тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *