Въпреки дистанционното обучение интересът към учителската професия в пандемията продължава да е засилен. Само за два месеца близо 4000 души са проявили интерес да станат учители с програма “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”. Програмата за професионално и лидерско развитие вече 11 години обучава и подкрепя силно мотивирани хора с или без предишен педагогически опит да работят като учители и да подкрепят успеха на всички ученици в България.

Кандидатстването за програма “Нов път в преподаването” продължава до 25 ноември на сайта zaednovchas.bg. 

Интересна тенденция, която се отчита тази година е засилен интерес от страна на кандидати, завършили икономически и педагогически специалности в сравнение с предишни години. По традиция най-много кандидати за учители има от големите градове на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, завършващи студенти и млади професионалисти с до 10 години професионален опит.

“Част от икономическите специалности позволяват квалифициране на кандидатите като учители по математика. Последните години това е един от предметите, за които има изключително голямо търсене и недостиг на преподаватели в цялата страна. В момента още по-засилен е търсенето на учители за STEM дисциплини, така че се надяваме да привлечем и повече кандидати от сферата на науката”, споделя Нели Кочева, ръководител “Прием на нови участници” в “Заедно в час”.

Начинаещите педагози, наскоро са завършили университет, или хората, които дълго време на са работили в училище, но имат педагогочическо образование, по-често търсят участие в програмата заради допълнителните възможности за модерно обучение и подкрепата през двете години на програмата. “Нов път в преподаването” предлага на учителите подкрепа от ментор, намиране на позиция в училище и допълнителни обучения, които непрекъснато се адаптират за нуждите на новите учители. Тези възможности дават повече увереност на кандидатите, че ще се справят с преподаването в настоящата ситуация, непрекъснатото преминаване от присъствена в дистанционна форма и съвременните изисквания към учителската професия.

Подборът за програмата

Всички кандидати за програмата на “Заедно в час” преминават през три етапа на подбор, преди да получат предложение за участие в програмата. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност. Ако нямат такава, одобрените участници придобиват квалификация в рамките на програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2022 г., желание за работа за успеха на всички ученици, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за минимален период от две години.

Повече за програма “Нов път в преподаването” кандидатите за учители могат да научат на уеб събитието “​​Кариера учител: Призвание, кауза или професия” на 23 ноември в 18:00 ч. Уебинарът е безплатен, но изисква предварителна регистрация.

Търсят се учители за цялата страна

Участниците в програма “Нов път в преподаването” вече работят в училища партньори в цялата страна. Назначенията в училище зависят от наличните позиции в училищата и профила на участниците в програмата. През учебната 2021/2022 учители от програмата работят над 150 учители в 89 училища партньори в 20 области на страната – Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище и Шумен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *