Вицепрезидентът на България откри академичната година в Стопанска академия в Свищов

Вицепрезидентът на България Илияна Йотова откри новата академична 2021-2022 година в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Академичното тържество се проведе пред сградата на Факултетския корпус при спазване на действащите противоепидемични мерки.

С приветствено слово към академичната общност, ректорът проф. д-р Марияна Божинова откри новата учебна 2021-2022 година. „За огромното академично семейство на Свищовската академия, което вече надхвърля 150000 възпитаници, плеяда от които са заемали и заемат високи ръководни постове, в т.ч. и в настоящото Правителство на РБ министърът на икономиката Даниела Везиева е наш възпитаник, тази година е знаменателна. На 8 ноември, патронният празник на Академията, предстои тържественото ознаменуване, под патронажа на Президента на Р България, на 85-годишнината на Висшето ни училище, рожба на крупното дарение на големия родолюбец, закъснелия възрожденец, на духовния аристократ Димитър Апостолов Ценов”, заяви проф. Божинова.

В обръщението си към първокурсниците, тя ги увери, че техните амбиции и стремежи за успешна реализация, очакванията и мечтите им, мотивират целия преподавателски състав и цялата академична общност да работят все така задълбочено и професионално, с удвоени сили, в условията на епидемия, която постави в сложна и критична ситуация не само системата на образованието, но и цялото общество. „Вашият избор, който сте направили, скъпи студенти, да продължите своето образование в Свищов, Ви дава един изключителен старт в осъществяването Ви като качествени и стойностни специалисти в икономиката на страната ни. Уверена съм, че през годините на следването Ви в Свищовската Алма матер ще успеете да оползотворите оптимално времето си в усвояване на новите знания и умения, които ще получите от нашите ерудирани и всеотдайни преподаватели, от контактите между Вас самите. Дълбоко съм убедена, че когато завършите своето образование, Вие ще имате необходимата икономическа култура, знания, умения и международно призната диплома, които са достатъчно условие, за да имате реалната възможност да се докажете в един глобализиращ се, мобилен и динамичен свят”, каза още ректорът в обръщението си към свищовските студенти и пожела успешна нова учебна година.

В поздравителното си слово към академичната общност вицепрезидентът Илияна Йотова подчерта ролята на Свищовското висше училище за българското образование и просвещение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *