Висшистите с педагогика се връщат към работата в училище

0

През последната година повече педагози, завършили висше образование преди години, но без опит в образователната сфера, избират да се върнат към учителската професия. Това отчита фондация “Заедно в час” като тенденция от тазгодишната си кампания за привличане на нови участници в програма си “Нов път в преподаването”.

Програмата за професионално и лидерско развитие вече 11 години обучава и подкрепя силно мотивирани хора с или без предишен педагогически опит да работят като учители и да допринасят за успеха на всички ученици в България.

Кандидатстването за програмата на “Заедно в час” приключва на 15 март на сайта zaednovchas.bg

До момента над 5000 души са проявили интерес към програмата, а половината от кандидатите за “Нов път в преподаването” притежават педагогическа квалификация от висшето си образование. Това е значително увеличение в сравнение с предходни години, когато мнозинството от кандидатите за програмата са без педагогическа правоспособност.

Същевременно само 25% от кандидатите за учители имат реален опит като преподаватели в училище.

„Нов път в преподаването” предлага на учителите съвременно обучение, подкрепа от ментор, намиране на позиция в училище, допълнителни възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства. Всички обучения, включени в програмата, непрекъснато се адаптират за нуждите на новите учители. Всички тези възможности провокират все повече хората с педагогическо образование, които сега започват или искат да се върнат към учителската професия също да кандидатстват за програмата. Допълнителната подготовка дава повече увереност както на тях самите, така и на директорите, че ще се справят с предизвикателната работа на съвременния учител.”, споделя Нели Кочева, ръководител “Прием на нови участници” в “Заедно в час”.

Запазва се тенденцията най-много кандидати за учители да има от големите градове на страната – София, Пловдив, Варна и Бургас. Повишен интерес към програмата на “Заедно в час” за учители обаче се отчита в областите Благоевград, Плевен и Русе, а Стара Загора, Велико Търново и София Област традиционно поддържат висок интерес към програмата.

Освен от педагози, засилен интерес проявяват и кандидати, завършили икономически и технически специалности, което е новост в сравнение с предходни години. Част от икономическите специалности позволяват квалифициране на кандидатите като учители по математика. Последните години това е един от предметите, за които има повишено търсене и недостиг на преподаватели в цялата страна.

Какво представлява подборът за програмата

Всички кандидати за програмата „Нов път в преподаването” преминават през три етапа на подбор, преди да получат предложение за участие в програмата. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност. Ако нямат такава, одобрените участници придобиват квалификация в рамките на програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2022 г., желание за работа за успеха на всички ученици, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за минимален период от две години.

Търсят се учители за цялата страна

Участниците в програма „Нов път в преподаването” вече работят в училища партньори в цялата страна. Назначенията в училище зависят от наличните позиции в училищата и профила на участниците в програмата. През учебната 2021/2022 учители от програмата работят над 150 учители в 89 училища партньори в 20 области на страната – Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище и Шумен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *