Вижте кои са най-интересните астрономически събития на 2019 г. в безплатния „Гид на любителя астроном“

„Гид на любителя астроном“ за 2019 г., отпечатан от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, съдържа информация за предстоящите през годината по-забележителни астрономически явления, като е отделено повече внимание на условията за тяхното наблюдение от България. Автор на изданието е Пенчо Маркишки, познат с постиженията си в оптиката, астрономията и астрофотографията. Същият е автор на множество статии в редица национални и чужди научнопопулярни издания. Пенчо Маркишки работи като оптик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и в катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Книгата съдържа и няколко авторски статии, посветени на различни теми от астрономията и астрофотографията. Целта е информацията да бъде полезна за широк кръг читатели, проявяващи интерес към астрономията, и за любителите астрономи при планирането на техните наблюдения. Сред разглежданите в „Гид на любителя астроном“ за 2019 г. теми са:

– Какво не знаем за всекидневните и ежегодни астрономически явления?
– Какви по-интересни явления ще ни предложи звездното небе през 2019 г.?
– Какво са метеорните потоци кои ще са най-интересните такива през тази година?
– Какво можете да постигнете с красивото хоби на астроном-любител?
– Идеи и особености при фотографиране на пълни лунни затъмнения

В книгата ще намерите информация и за част от актуалните научни проекти, по които работят учените от катедра „Астрономия“ към ФзФ на СУ в партньорство с колеги от България и света.

Можете да изтеглите книгата „Гид на любителя астроном 2019“ напълно безплатно оттук: http://astro.phys.uni-sofia.bg/astroevents/astro-events_files/KatedraAstronomia_PechoMarkishki_AstronomyGuide2019_ebook.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *