Kанадската образователна система, която възпитава у децата желание да учат през целия си живот, идва у нас за първи път чрез веригата училища Maple Bear School. Обучението в тях е насочено към изграждане на ключови за съвречието ни качества като критично мислене, креативност и работа в екип. Основната цел на образованието е личността на учениците да бъде развивана комплексно – както интелектуално и физически, така и социално и емоционално.

“Бъдещето крие много неизвестни, затова логичният отговор на този въпрос по-скоро е: научи се да учиш”, споделя Ян Бидан, Генерален Мениджър на Maple Bear за Централна и Източна Европа. „Ако децата заобичат самия процес на учене и придобиване на знания, те ще са подготвени за всяко предизвикателство и ще се адаптират уверено в свят на бързи и мащабни трансформации” – добавя той.

Maple Bear присъства в 16 страни по света с повече от 300 училища и над 35 000 ученици. Като част от навлизането си в Източна Европа веригата търси партньори за създаване но училища в България. Франчайзът предлага канадска програма, напълно съвместима с местните образователни изисквания като в същото време предлага на обучаващите се много повече възможности на международно ниво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *