Варненският свободен университет с много висока оценка за институционална акредитация

0

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” получи най-високата си оценка за институционална акредитация – 9,21 (по десетобалната система) от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България.

В съответствие със Закона за висшето образование, акредитацията на университета е за максималния срок от шест години – до 2025 г. Оценката на ВСУ „Черноризец Храбър” е по-висока от получената през 2013 г. В контекста на получената институционална акредитация, НАОА даде положителна оценка и на средата за дистанционно обучение във ВСУ „Черноризец Храбър”.

Високата акредитационна оценка на висшето училище е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието и изпреварващото интегрирано обучение за професиите на бъдещето, както и подготовката на студентите за динамичните условия на пазара на труда в условията на индустриалната революция. Тя гарантира високото качество на академичния продукт и стратегическото развитие на научно-изследователската дейност.

В университета активно се реализира проектът „Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване”, който обхваща серия от иновативни магистърски програми в областта на предприемачеството, кръговата икономика, цифровите технологии,  киберсигурността, интелигентни системи за сигурност и Data Science. Проектът е фокусиран върху разширяването на партньорската мрежа на Варненския свободен университет и привличането на водещи бизнес- и неправителствени организации в образователния процес.

За учебната 2019/2020 г. Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” приема студенти в 10 професионални направления – „Администрация и управление”, „Икономика”, „Информатика и компютърни науки”,  „Психология”, „Политически науки”, „Право”, „Национална сигурност”, „Архитектура, строителство и геодезия”, „Изобразително изкуство” и „Музикално и танцово изкуство”. Предлага се обучение в 20 бакалавърски, 47 магистърски и 29 докторски програми. Изключително силно е застъпено чуждоезиковото обучение, студентската мобилност и практическите стажове.

Пълното портфолио от бакалавърски, магистърски и докторски програми на ВСУ „Черноризец Храбър” може да видите на: http://ksp.vfu.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *