Варненският свободен университет и университетът в Синсинати с майсторски клас по предприемачество

1Като вдъхновяващ, полезен и незабравим, определиха участниците в майсторския клас „Бизнес лидерство и предприемачество. Добри практики“ тридневният форум, организиран от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и университетът в Синсинати.

В рамките на 3 дни – от 9-ти до 11 май представители на бизнеса и експерти от САЩ и България представиха новаторски и утвърдени добри практики, които дават възможност на компаниите да се развиват и да успяват в сложната и бързо променяща се конкурентна среда. Нестандартното решение в майсторския клас да участват както студенти, така и представители на бизнеса, създаде широка платформа за обмен на идеи и споделяне на успешни практики в областта на бизнес лидерството и предприемачеството.

В пряк диалог със студентите влязоха имена като проф. Джордж Вредевелд, проф. Ричард Макдоналд, Джийн Лаутербах и Елена Косева. Чрез интерактивни сесии в работата на майсторския клас се включиха и други експерти от банковия и технологичния сектор, сферата на мениджмънта, маркетинга, услугите и коучинга. Сред темите, които бяха представени от лекторите в рамките на майсторския клас са основи на лидерството, създаване на лидерска култура, предприемачество в публичния сектор, ключови фактори на политическото лидерство, използването на облачните технологии за увеличаване на производителността, ролята на ценообразуването, управление на маркетинга в големите компании, ролята на жената – бизнес лидер и изграждане на успешна бизнес среда за хора с увреждания.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *