Българското председателство започва дебат за повече и по-добри възможности за младите хора

Как могат повече млади хора да бъдат привлечени да участват в програми за студентски обмен като Еразъм+? Какво трябва да направят политиците, за да създадат Европейски университети и да помогнат на студентите да научат езици? Как могат технологиите по-добре да бъдат интегрирани в образователния процес?

Това са само някои от въпросите, които министрите дискутираха по време на Съвета  по образование, младеж, култура и спорт, председателстван от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката на Република България.  Срещата се проведе на 15 февруари 2018 г. в Брюксел. От страна на Европейската комисия в нея участваха Тибор Наврачич, комисар по образованието, културата, младежта и спорта, и Мариан Тайсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност.

Министрите обсъдиха две основни теми – бъдещето на програма за обмен на студенти Еразъм +, една от най-успешните инициативи на Европейския съюз, и как да се осъвременят образователните системи в синхрон с процесите в съвременното общество.

Коментирайки резултата от срещата, г-н Вълчев каза:

„Еразъм + е една от най-познатите, почитани и успешни програми на Европейския съюз. За последните 30 години тя е подкрепила над 9 милиона европейци, като насърчила личното им и професионално развитие. Тя е спомогнала да се затвърдят европейската идентичност и ценности. Нашата дискусия днес ми вдъхва увереност, че и след 2020 г. програмата ще продължи да създава възможности за европейците да учат, да практикуват, да трупат опит и знания в чужбина.“

По време на пресконференцията след срещата г-н Вълчев каза още, че всяка нова инициатива в сферата на образованието трябва да създава възможности за колкото се може по-голям брой хора. Той напомни на аудиторията, че един от приоритетите на Българското председателство е да помогне на младите хора да придобият уменията, от които биха имали нужда в бъдеще. Това би им позволило по-лесно да намерят мястото си на утрешния пазар на труда. В същото време обществото и като цяло би спечелило, тъй като би било по-добре подготвено да се противопостави на негативни тенденции като фалшиви новини и кибер заплахи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *