Български учени откриха нов вид членестоного животно

01Учени стартираха кампания за избор на име на нов вид сухоземно членестоного животно. Откритието му е направено от проф. д-р Павел Стоев от Националния природонаучен музей (НПМ) и гл. ас. д-р Боян Вагалински от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ). Учените непрекъснато откриват нови видове животни като на всяко от тях трябва да бъде дадено научно име, което да отговаря на категориите вид, род, семейство, разред, клас, тип и царство. Прието е още имената на животните да отразяват морфологични особености на вида и да са кръстени на човека, който е допринесъл за откриването им или на видни учени, работили в тази област.

Откритият организъм е миниатюрна стоножка от род Typhloiulus с размери от един и половина до два сантиметра. Характерно за тях е, че живеят в пещери или дълбоко под земята и затова е трудно да бъдат установени без специални научни изследвания. Освен това, всички предствители на рода са загубили зрението си в процеса на милиони години еволюция в подземния мрак. Тифлоюлусите се хранят с разлагаща се органична материя, гъбни хифи и водорасли. Досега в България от този род бяха известни само 6 вида.

Стартиралата кампания изисква да се предложи име или да се избере едно от следните предложения: rhomphaeus — името идва от ножа ‘ромфеа’, използван от тракийските племена заради извитата опашка на вида, наподобяваща формата му; anniversaris — в чест от 125-годишнината на Националния природонаучен музей; orphaeus — от Орфей, митичен герой, за когото се смята, че е живял в Родопите, а пещерата Дяволското гърло, до която е намерен вида се смята, че е била входът към подземното царство, когато е тръгнал да търси своята любима Евридика;
bessius — от тракийското племе беси, живяло в този район.

Повече информация е достъпна ТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *