Български кандидат-студенти избират образование в Европа и Япония

0

На 9 март в София се проведе пролетното издание на изложение “Образование за успешна кариера – 2024”, организирано от консултантска агенция ЕДЛАНТА, по време на което пред ученици и родители бяха представени водещи университети в Европа и Япония.

Ученици от 9, 10, 11 и 12 клас събраха актуална информация, за да направят възможно най-информиран избор за своето бъдеще. Консултантите на ЕДЛАНТА отчитат, че през последните години се налага тенденцията бъдещите кандидат-студенти да са все по-

по-организирани, целенасочени и мотивирани. Освен към традиционни медицина, архитектура, право, бизнес мениджмънт, все повече ученици проявяват интерес към инженерните науки и тяхното приложение във всички сфери на човешката дейност.

Посетителите на изложението получиха ценни съвети и относно т.нар. кариерно ориентиране, чиято цел е да помогне на подрастващите да направят своя информиран избор на подходяща специалност и перспективна сфера за професионално развитие.

В лични срещи с представителите на университетите и консултантите на ЕДЛАНТА, както и по време на тематичните презентации, съпътстващи изложението, бъдещите кандидат-студенти и техните родители получиха детайлна и добре структурирана информация относно следването в широка палитра от университети в Германия, Австрия, Белгия, Великобритания, Италия, Испания, Франция, Япония и др. Основните въпроси, към които проявиха интерес, бяха свързани с изискванията за прием, сроковете за кандидатстване, възможностите за стажове по време на следването, вариантите за студентско настаняване, както и начините за финансиране на образованието чрез стипендии, студентски заеми и почасова работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *