Български и бразилски университети ще обменят опит в научните изследвания

Български и бразилски университети ще си сътрудничат в областта на научните изследвания и технологиите. Възможностите за обмяна на опит, както и за провеждането на съвместни проекти и обучителни програми, бяха обсъдени на среща на заместник-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов с директора на Центъра за технологично развитие към Университета в Бразилия проф. Сандерсон Маседо Барбальо и временно управляващия посолството на страната в България г-н Рикардо Герра.

„Със сътрудничеството ще целим да се засилят научните изследвания в България и да ги обвържем с патенти и стартиращи компании. Във висшите ни училища и БАН има силни колективи от световно разпознаваеми учени с много добри показатели в световните научни бази данни“, обясни заместник-министър Димов.

Той допълни, че България вече участва успешно в съвместни изследвания с Бразилия, САЩ, Китай, Южна Африка и други страни. Проектите по програмата AIR Center са свързани с Антарктида, океанските течения, климата и високопроизводителните изчисления на суперкомпютри.

Проф. Барбальо посочи, че задълбочаването на двустранните връзки между Бразилия и България ще подпомогне за развиването на патентното право и ще предложи нови възможности на учените за учредяването на стартъп компании с възможности за бизнес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *