Българските четвъртокласници с отлични постижения в четенето, според международно изследване

0

Българските ученици от четвърти клас демонстрират изключителни умения в четенето, което се отразява в резултатите от последното Международно изследване на уменията за четене PIRLS 2021. Това изследване обхваща учениците в различни страни и анализира тенденциите и разликите между националните образователни системи. В България, Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование, пренадлежащ към Министерството на образованието и науката, е отговорен за изследването на национално ниво.

То се провежда всяка пета година от 2001 година насам. През 2021 г. в изследването са включени 57 страни, като България участва за пети пореден път. У нас изследването обхваща 4043 ученици от четвърти клас от 151 училища, както и техните 212 учители и родители на 4037 от тях. PIRLS оценява способностите на учениците да разбират съдържанието на различни текстове, използвайки набор от познавателни процеси.

Изследването се фокусира върху две основни цели при четенето на учениците: разбиране на художествени текстове и извличане и използване на информация от научно-популярни текстове. Средният резултат по четене на българските четвъртокласници е 540 точки, което е значително по-високо от средната стойност за участващите страни. Най-добрите резултати са постигнати от ученици от Сингапур (587 т.), Хонконг (САР) (573 т.), Русия (567 т.), Англия (558 т.), Финландия (549 т.) и Полша (549 т.). Резултатът на страната ни показва, че въпреки различията в числените стойности, няма статистически значима разлика в постиженията по четене между българските четвъртокласници и тези от Швеция (544 т.), Австралия (540 т.), Чехия (540 т.), Дания (539 т.), Норвегия (539 т.), Италия (537 т.) и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *