България ще подпомогне проекти на УНИЦЕФ за образование в извънредни ситуации

Министерският съвет одобри проект на Споразумение с Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ), с което се финансира инициативата „Образованието не може да чака“. Дарението е в размер на 100 000 евро и е предназначено за осигуряване на българския принос към Глобалния фонд за образование в извънредни ситуации, чийто депозитар и администратор е УНИЦЕФ.

Глобалният фонд за образование в извънредни ситуации е учреден по време на Първия световен хуманитарен форум през 2016 г. в Истанбул и има за цел до 2030 г. да осигури достъп до сигурно, безплатно и качествено образование на всички деца и младежи в зони на конфликти и кризи. През следващите пет години се предвижда фондът да събере 3,85 млрд. щ. д., чрез които да се осигури достъп до образование за 13,6 млн. деца и младежи, живеещи в условията на хуманитарни кризи.

Правителството одобри и проект на споразумение между българското Министерство на външните работи и УНИЦЕФ – Армения, за предоставяне на доброволна целева вноска в размер на 174 000 щатски долара за осъществяване на проект „Реформата в областта на детските грижи в Армения: уроците на българския опит“. За Армения, където има около 3500 деца в институции, опитът на България и предаването на добри практики са полезни при провеждането на предвидените реформи. Инициативата стъпва и на опита, натрупан при изпълнението на съвместен проект на МВнР на България и УНИЦЕФ – Грузия, с подобна насоченост и фокусиран върху грижата и интеграцията на деца с увреждания.

С включването си в инициативите страната ни ще има възможност да сподели своя опит и постижения в областта на защитата на правата на децата и грижата за тях с други страни от Западните Балкани и Черноморския регион, които са изправени пред сходни предизвикателства по отношение на закрилата и насърчаването на правата на детето. Финансовият ни принос е свързан и с ангажимента на страната ни като член на Европейския съюз да подпомага по-слабо развитите страни. Той ще допринесе и за подкрепа на общите усилия за осъществяване на политиката на Съюза на сътрудничество за развитие, както и изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *