България и Северна Македония засилват обмена на ученици

0

България и Република Северна Македония ще работят за засилване на образователната мобилност между ученици, учители и студенти. За целта ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество между националните агенции за „Еразъм +“ на двете страни. Това стана ясно на заседание на съвместната работна група по култура, туризъм, образование и наука, младеж и спорт в Скопие, в която се включиха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков и заместник-министър проф. Генка Петрова-Ташкова.

Двете държави ще си съдействат за по-активен обмен на ученици и преподаватели от средните училища и професионалните гимназии, както и за развитието на дуалното образование. В тази връзка ще бъдат организирани семинари, на които ще се обменят опит и добри практики.


В споразумението ще бъде заложено и подобряване на сътрудничеството в сферата на висшето образование. Предвижда се провеждане на общо заседание на ректорите на висшите училища от двете държави, на което да бъдат обсъдени възможностите за изграждане на университетски мрежи. По време на разговорите беше обсъдено и 
разработването на съвместни научни проекти от изследователски екипи на двете държави.


Дейностите в споразумението ще се финансират по програмата „Еразъм+“. До момента двете страни успешно са реализирали редица младежки проекти, в които се включват студенти и преподаватели както от Северна Македония, така и от България.


В процес на подготовка е съвместна програма за сътрудничество в областта на образованието и науката. Тя цели стимулиране на мобилността между студенти, преподаватели и изследователи от висшите училища. Насърчава се реализирането на общи проекти в специалности от взаимен интерес, публикуването на статии, съвместно провеждане на събития и др. 
 

„Между двете държави има много добри традиции в сферата на образованието. Тези практики ще бъдат доразвити с планираните младежки мобилности и активната работа между висшите училища“, отбеляза министър Денков на пресконференция след днешното заседание в Скопие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *