България е сред водещите страни по прилагане на технологиите на Google в образованието

0

България е водеща страна в Централна и Източна Европа по използване на технологичните решения, които платформата на Google за образованието предоставя. Това стана ясно по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и Уилям Флоранс,  ръководител на Google Workspace за образованието в Централна и Източна Европа.

Анализът е на технологичния гигант и се базира на различни показатели като брой сертифицирани преподаватели и обучители, брой Google референтни училища и използване на приложения като „Google Класна стая“. България е и на първо място по брой учители на глава от населението със световно признати сертификати за дигитални умения на технологичната компания, стана ясно още по време на срещата.  Данните показват, че около 500 училища и общо над 200 хил. потребители в страната ни използват активно възможностите, предоставени от облачната платформа на компанията. По думите на Уилям Флоранс платформата е технологично решение, но по-важното е, че потенциалът на технологията е да осигури равен достъп до образование, да подпомогне учителите и да насърчи иновативни практики за преподаване.

„Ролята в глобален мащаб на технологични компании, които предоставят свободен достъп до образователни дигитални ресурси е ключов“, посочи проф. Цоков. По думите му е много важно да се насърчат училищата, които показват незадоволителни резултати на националните външни оценявания, да работят по-активно с дигитални ресурси. „Искаме приоритетно да подкрепим училищата с ниски резултати като ги подпомогнем с въвеждане на дигитални решения“, каза още проф. Цоков като поясни, че инструментите на компанията са едно от възможните и ефективни решения.

Участниците в срещата коментираха как активното използване на технологии насърчава иновации в методите на преподаване. Флоранс подчерта, че всички виждаме връзката между използването на технологии и иновативни практики на преподаване, но все още няма мащабни изследвания за това по света. Това е голяма възможност, тъй като в България съществува много добра екосистема от Google училища, в които се случват педагогически иновации и практики.

Други важни акценти в разговора бяха навлизането на изкуствения интелект, организиране на съвместно събитие за представяне на дигиталните решения в образованието и начините за по-масовото им използване у нас.

В срещата участие взе и заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *