Близо 50% от родителите подготвят децата си за образование в чужбина още от ранна детска възраст

0

По повод амбицията на българските родители да подготвят децата си за живот зад граница още от най-ранна възраст разговаряме с Дочка Кирова, координатор Езиково обучение и средно образование в чужбина в консултантска агенция ЕДЛАНТА.

Въпрос: По наблюдения, базирани на опита ви в сферата, кога родителите започват да подготвят децата си за образование в чужбина?

Отговор: По-амбициозните родители осигуряват на децата си системни занимания по чужд език, индивидуално или в група, още на 5-6 годишна възраст. По-целенасочената подготовка за образование в чужбина започва когато децата са на 9-10 години. Началото се поставя с краткосрочни летни езикови ваканции, а по-късно се преминава към по-интензивни курсове и програми с академична насоченост, които съчетават обучение по чуждия език със занимания по отделни предмети или изпитна подготовка.

Въпрос: Можете ли да споделите какъв процент родители започват да подготвят децата си за образование в чужбина още докато са на възраст между 7 и 15 годишна възраст?

Отговор: Няма официална статистика, която бих могла да цитирам. От родителите, които се обръщат към нас за професионален съвет, повече от половината обмислят възможност за продължаване на образованието в чужбина в по-ранен или по-късен етап от обучението. Понякога дори  и да не е имало такава идея, самото дете проявява желание, след като е придобило опит и знания в чуждоезикова среда. Не са рядко случаите, в които децата, отивайки в чуждата страна, се мотивират да се върнат там след време за висшето си образвание.

Въпрос: Какво включва ранната подготовка при децата за образование в чужбина?

Отговор: При подготовка на децата за образование в чужбина фокусът трябва да е най-вече в надграждането и утвърждаването на добри знания по чуждия език, в развиването на уменията им да подреждат приоритетите си, да организират времето си, и в стимулирането им да участват в олимпиади и различни проекти и дейности.

Въпрос: Към кои страни има най-голям интерес за езикови ваканции?

Отговор: Българските родители най-често се спират на европейски държави, тъй като до тези дестинации има директни и редовни полети. Изборът на държава за езикова ваканция зависи и от целта на летния езиков курс. Ако родителите и детето желаят да съчетаят полезното с приятното, Испания, Малта, Кипър, Португалия и Франция са подходящ избор. Англия и Германия пък са препоръчителни за тези деца, които имат  нагласата да продължат своето образование именно там.

Въпрос: Какви са ползите от езиковите ваканции в чужбина за децата? Какво друго получават, освен обогатяване на езиковите си знания?

Отговор: Обогатяването на езиковите знания не е единственият плюс при езиковите ваканции в чужбина. По време на тези пътувания децата успяват да надградят своите лингвистични умения, но също така и да затвърдят наученото до момента в естествена комуникативна среда. Не е за пренебрегване и фактът, че децата придобиват  самочувствие, научават се да бъдат по-самостоятелни, дисциплинирани и да общуват с лекота със свои връстници от цял свят. Тези качества са изключително важни за всяко едно дете и ако успее да ги изгради и съхрани, със сигурност ще му бъде много по-лесно в процеса на обучение, където и когато и да се случва това.

Въпрос: Освен езиковите ваканции, чиято цел е предимно да се обогатят знанията на децата по съответния чужд език, предлагат ли се и специализирани езикови ваканции за тренинг в определена сфера?

Отговор: Да, освен традиционните езикови ваканции и летни училища има и тясно специализирани. Целта на тези ваканции е по време на интензивното чуждоезиково обучение да се установи дали децата имат интерес, дали се чувстват добре и дали си представят един ден да изградят кариера в сферата на икономиката, правото, научните изследвания, журналистиката и т.н. По време на тези специализирани ваканции се изучават предмети като математика, химия, физика, биология, компютри, изкуства и др. Много популярни напоследък са т.нар. „taster“ програми, за които се изисква владеене на езика на високо ниво, тъй като учениците посещават лекции и дискутират определени специализирани теми. Най-ранната възраст за специализирани езикови ваканции в чужбина е 13 години, а най-популярни те са сред младежите на възраст 15-17 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *