Библиотеката на МУ-Варна предоставя временен свободен достъп до престижно медицинско списание

От 21 март 2018 г. до 20 юни 2018 г. библиотеката на МУ-Варна  предоставя на читатели, преподаватели и студенти свободен достъп до The New England Journal of Medicine (NEJM). Списанието е достъпно през компютрите в университетската мрежа.

The New England Journal of Medicine (NEJM) е седмично медицинско списание, публикувано от Медицинското дружество на Масачузетс. То е сред най-престижните медицински списания, както и най-старото медицинско списание публикувано без прекъсване. Импакт факторът на списанието е 72.406 (2016).

Списанието е достъпно на следния адрес: http://www.nejm.org или през сайта на Библиотеката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *