Безпокойствата на хуманизма“ във фокуса на „Паисиеви четения 2017“

„Безпокойства на хуманизма: филологията – застрашена, необходима, неотстранима“ е мотото на Международната научна конференция „Паисиеви четения 2017“, организирана от Филологическият факултет на Пловдивския университет на 9 и 10 ноември.

 

Престижният форум ежегодно събира учени от цял свят. Тази година също не е изключение – ще се включат 158 участници, от които над 20 са докторанти. Те са представители на 34 образователни и научни институции: 10 български университета, 2 института на БАН, 1 гимназия, 20 чужди университета   и 1 чуждестранен институт („Максим Горки“).

 

Техните научни трудове тази година са посветени на вече покойния Цветан Тодоров – българо-френски философ и литературовед, лингвист, семиотик, литературен критик, историк на философската мисъл и културолог от български произход.

 

„Паисиеви четения 2017“ ще стартира на 9 ноември от 10:00 ч. с приветствени слова на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Запрян Козлуджов, декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н Вера Маровска и доц. д-р Жоржета Чолакова отговорен редактор на сборника с научни трудове от миналогодишното издание на конференцията.

След приветствията ще се проведе тържествена церемония за присъждане на почетното звание „Doctor honoris kausa“ на изтъкнатият елинист проф д-р Стойна Пороманска. Удостояването е заради нейните заслуги за създаваненето, развитието, утвърждаването и престижа на специалностите с новогръцки език в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Проф. д-р Стойна Пороманска е доайен на обучението по новогръцки език в България. Благодарение на нея през учебната 2002-2003 г. стартира бакалавърската специалност „Български език и новогръцки език”, магистърската „Балканистика”, а малко по-късно бакалавърската специалност „Приложна лингвистика с втори чужд език − новогръцки”. Освен с конкретни идеи за учебния план проф. Стойна Пороманска оказва безценна помощ за бързото сформиране на компетентен преподавателски колегиум от неоелинисти. Автор е на множество публикации и студии по проблемите на новогръцкия език, както и върху новогръцките диалекти в България. Съставител е и на системите за обучение по новогръцки език: „Новогръцки за начинаещи“ и „Новогръцки за напреднали“.

 

След като получи от ректора – проф. д-р Запрян Козлуджов, инсигниите, които придружават титлата – плакет и грамота, проф. Пороманска ще изнесе академична реч на тема „Думата – тази вечна загадка“. След нея пленарният доклад ще бъде на английски език. Честта да го изнесе се пада на проф. Суман Гупта от Свободен университет във  Великобритания. Темата е „Literature and literary studies in digital environment“ – „Литература и литературни изследвания в дигитална среда“.

 

Програмата на международната научна конференция в първия ден наред със заседанията по секции включва и представянето на юбилейния сборник „Да се завърнеш…“: носталгии, памет, разказ“, посветен на доц. д-р Живко Иванов, дългогодишен декан на Филологическия факултет.

 

„Паисиеви четения 2017“ е единствената по рода си научна конференция в България, която се фокусира до изчепателност върху българската, на останалите славянски народи и световната литература от всички епохи, развоя на езика и езикознанието. Научните трудове не остават в затворената професионална общност на съответното издание на форума, а биват включвани в  сборници на родния език на авторите и на английски език, публикуват се на хартия и онлайн, така че да станат достояние учените от цял свят, коментират организаторите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *