Безплатни уроци по химия с Кан Академия

За по-малко от година сдружение “Образование без раници” и неговият отдаден екип от преводачи и доброволци преведе на български език 530 видео урока и 43 000 думи по химия от световната интернет платформа за безплатно обучение Кан Академия. Проектът стана възможен с подкрепата на Обществения борд на TELUS International Europe. Преведените на български уроци в разделите Химия и Органична химия могат да се видят на сайта на българската Кан Академия.

Химията е една от основните природни науки, която дава жизнено необходима информация както за биохимичните процеси в човешкото тяло, така и за околния свят. Добрите познания по химия могат да доведат до по-добри политики при индустрии, екология, здравеопазване и т.н. и до развиването на нови продукти на химичните технологии. В днешно време човек е ежедневно заливан от море от информация и познаването на точна наука като химията може да предпази от манипулиране по важни въпроси. В бъдеще, в което автоматизацията ще замести все повече от професиите, тези от тях, за които е нужно добро познаване на природните науки, ще са една важна опция за професионално развитие.

Основната мисия на сдружение “Образование без раници” е да предостави на българското общество образование на световно ниво с помощта на най-голямата образователна онлайн платформа в света – Кан Академия. По този начин дава равен образователен шанс на все повече деца и увеличава техните възможности за реализация и развитие до глобално конкурентно ниво. Кан Академия, с която “всеки може да научи всичко”, разполага с над 10 000 видеоурока и 100 000 упражнения. Освен богатото съдържание по общообразователни предмети като математика, биология, физика, химия, информатика, история т.н., платформата също така предлага интересни курсове с партньори като НАСА, Пиксар, Британския музей и други. С превода на Кан Академия екипът цели да допринесе за повишаване на качеството на образованието в България и общата култура на обществото като цяло. Основен партньор за българската версия от 2017 г. е Фондация “Америка за България”, с чиято помощ се локализира съдържанието по математика, информатика и физика. Общественият борд на TELUS International Europe подкрепя инициативата за трета поредна година, подпомагайки локализацията на разделите по математика, биология и химия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *