БАН изпълнява 17 проекта за въвеждане на съвременни методи в образованието

Резултатите от дейностите по програма “Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ бяха представени в Големия салон на БАН. Общо 17 проекта се изпълняват по Програмата, която е финансирана със средства, отпуснати от Министерски съвет. Правителството подкрепи Българската академия на науките в няколко дейности с висока обществена значимост. Сред тях е и Програмата в областта на образованието и работата с млади таланти, каза на откриването председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Заради дългогодишната си работа с ученици от средните училища, Институтът по математика и информатика /ИМИ – БАН/ е водеща научна организация при осъществяване на дейностите по проектите. Водещ принцип е насърчаването на изследователския подход в обучението в българските училища, като целта е усвоените знания да се прилагат творчески от учениците, обяви директорът на ИМИ акад. Веселин Дренски. Той добави, че през първите шест месеца на Програмата са обучени 1000 български учители в различни области на науката.

Проф. Тони Чехларова от ИМИ представи резултатите от проекта „Работа с учителите по внедряване и използване на изследователския подход“. Общо 800 учители по математика и информатика от цялата страна са преминали обучение за прилагане на нови методи в образованието и са подготвени за обучители на други свои колеги.

200 ученици са посетили Института по биология и имунология на размножаването по проект „Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти“. Гл. Ас. Десислава Абаджиева представи реализираните дейности, като съобщи, че основна цел е формиране на научна грамотност сред учениците в областта на биологията и биомедицината.

По програмата за въвеждане на нови методи в образованието Институтът за балканистика с Център по тракология проведе ученическа лятна академия „Балканите: от древността до наши дни“. В рамките на проекта е издадено и богато илюстрирано учебно помагало, съобщи проф. Ваня Лозанова.

Работата по изпълнение на проектите, финансирани по програма “Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ продължава. Предстои откриването на напълно оборудван училищен кабинет в Института по математика и информатика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *