Бакалавър ще се става само след 3 години обучение?

0
Обучението за бакалаври при някои специалности да бъде 3, а не 4 години, е заложено в Стратегията за развитие на висшето образование до 2030 г.
 
Една специалност обаче ще се учи еднакво време във всички университети.
 
Конкретен график кога промяната би влязла в сила не е разписан. Все още тече и общественото обсъждане на документа.
 
Идеята е магистратурата да се субсидира от държавата, след като студентът е минал 3 години обучение за бакалавър в същото професионално направление. С промяната и бизнесът щял да получава по-лесно готови кадри.
 
Стратегията предвижда и профилирането на университетите на изследователски, образователни и професионални с ясно очертана специфика.
 
Промяна ще има и при субсидирането на висшите учебни заведения. Тя ще бъде на две части – за издръжка на обучението и за научни изследвания.
 
Предлага се и увеличаване на стипендиите на докторантите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *