АУБ с три първи места в Българската рейтингова система на университетите

Американският университет в България (АУБ) подобри традиционно силното си представяне в класацията на Министерството на образованието и науката. АУБ запазва челните си позиции в петте от професионалните направления, които оценява Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България. За 2022 г. висшето училище се класира на първо място в „Администрация и управление“ и „Обществени комуникации и информационни науки“, както и в „Политически науки“*, където се придвижи нагоре – от второ на първо място. Университетът запазва второто си място в „Икономика“ и „Информатика и компютърни науки“.

Рейтънгът сочи, че в четири направления – „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“ – АУБ заема водеща позиция по показателите „Най-високи доходи“ и „Най-ниско ниво на безработица“. А завършилите университета по направление „Администрация и управление“ са на второ място по размер на средната работна заплата от всички завършили студенти у нас.

„Отличното представяне на университета се дължи на вече 30-годишния ни опит да предоставяме висококачествено образование в американски стил и неизменно да поставяме студента в центъра на всичките си усилия“, посочва президентът на АУБ д-р Дейвид Еванс. „Бих искал да благодаря на цялата общност на АУБ – преподаватели, служители, студенти, възпитаници и членове на борда – благодарение на всички тях АУБ продължава да бъде такава изключителна институция в България, региона и света!“

АУБ е първенец и по показател „Престиж“ (който отчита среден успех от дипломата за средно образование и броя чуждестранни студенти) за направленията „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“. Както и през изминалите години университетът остава лидер при всичките пет направления по отношение на социално-битовите и административните услуги за студентите.

Българската рейтингова система на университетите подпомага потребителите на образователни услуги в избора на университет. Тази година тя оцени 52 университета в България, които предлагат образование в различни специалности, групирани в професионални направления. Системата сравнява академичните дисциплини във висши учебни заведения, които имат акредитация в България, и определя рейтинга на академичните програми въз основа на повече от 100 показателя, включително преподаване и обучение, университетска среда, социално-битови и административни услуги, научни изследвания, престиж, кариерно развитие, реализация на пазара на труда и регионална ангажираност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *