Антифоните – лукс или необходимост?

В пандемичните времена, в които сме принудени да живеем през последните години, често ни се налага да разсъждаваме в по-сериозна дълбочина по теми, които дори не биха ни хрумнали обичайно. Част от тях са свързани с шумоизолацията и осигуряване на оптимални условия за работа или обучение от вкъщи. 

Ако преминаването към домашната среда е кратковременно и нямаме конкретни дразнители, които да нарушават оптималната ни работна или учебна дейност, няма нужда да отделяме чак такова внимание на екипировката си. Ако обаче ще ни се налага да го правим за по-дълго време, трябва да помислим за цялостна защита за глава, която да предпази най-уязвимите ни части като очите и ушите. И докато за очите, както всеки може да се досети, са необходими не повече от стандартни предпазни очила, то за ушите вариантите са малко по-непопулярни в широката практика и се наричат антифони

Какво представляват антифоните? 

Антифоните са слухови протектори, които предпазват хората от необичайно ниво на силни външни въздействия от околната среда, в частност шум, дори студ. Намират приложение както професионално при специалисти като строители, пилоти и други, така и при любители, които просто искат да повишат качеството си на живот и да запазят добрия си слух.

Какви видове антифони съществуват?

Основно устройствата за защита на слуха се делят на два вида: тапи за уши и външни. Предимствата на първите са, че са евтини, леки и компактни, но пък нивото на протекция, което осигуряват, е по-слабо в сравнение с аналозите. Външните алтернативи са по-благонадеждни, но могат да се окажат по-неудобни за дългосрочно ползване в сравнение с конкурентите си, особено в затворени среди с опасност от спарване. 

Наистина ли имаме нужда от антифони и какви са здравните ползи от тях?

Не оставайте с впечатлението, че мястото на антифоните е само при работа или обучение от вкъщи, защото това далеч не е така. Ако в този случай те са просто полезно устройство, което може да ни помогне да повишим продуктивността си и да се концентрираме, то има други по-сериозни случаи, в които те са абсолютно задължителни. 

Един такъв пример би могъл да се даде, ако работата ви е навън и е свързана с повишени нива на шум, които при ежедневно излагане, могат трайно да увредят слуха ви. Антифоните в конкретния сценарий спадат към личните предпазни средства, които всеки един работодател трябва да осигури на служителите си с цел опазване тяхното здраве. Удачно е да се помисли в тази посока, когато нивото на шум надвишава 80-85 dB (децибела) на дневна база за продължителен интервал от време.

Как да изберем правилните антифони?

Селекцията на правилните предпазни средства е нелека задача. Ако сферата на дейност го изисква, самата фирма е длъжна да прецени адекватно рисковете и да предостави най-качественото възможно оборудване на служителите. 

Ако антифоните са за домашно ползване вкъщи, то освен цена и марка, има няколко други ключови технически фактора, с които е важно да се съобразите. 

На първо място, преценете колко децибела следва да е редуциращата им способност. За целта ви трябва информация за приблизителното ниво на шум, на което ще сте подложени. Ако то е 120 dB, до норматива от 80-85 ви остават 35-40 dB, следователно това трябва да е и възможността им за редукция. Най-слабозащитените модели антифони предлагат стойност от порядъка на 20-25 dB, която е достатъчна само при излагане на средновисок шум за не повече от 4 часа. 

На второ място, преценете всички фактори на средата, в която ще се ползват антифоните (като влага и температура), както и личните ви предпочитания за удобство. Ако не понасяте тапи, насочете се към модели за външно поставяне, дори и с риск да се поизпотите малко. За да запазите някаква чуваемост, не прекалявайте с редуциращата способност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *