Академия по иновационен мениджмънт провежда проучване за потребностите от професията иновационен мениджър

1 DSC_0607Управлението на иновациите е един от най-важните фактори за устойчив растеж на фирмите. В съвременния бизнес живот необходимостта от обучени специалисти в тази област нараства, тъй като практиката доказва, че фирмите, които имат изградена система за управление на иновациите са, по-конкурентоспособни и успешни.

Каква е нагласата на бизнеса и обществото към професиите иновационен мениджър и иновационен експерт проучват Академията по иновационен мениджмънт (АИМ) и Българска стопанска камара (БСК). Двете организации провеждат анкета, с която целят да идентифицират потребностите от академично и следдипломно обучение по двете специалности, както и възможностите за реализация на такива специалисти в българската икономика.

Въпросите в анкетната карта са насочени към работодатели и мениджъри, работещи в сферата на управление на изследователската и развойна дейност и иновациите. Всички желаещи да се включат в допитването, могат да го направят ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *