Фондация Карол Знание предоставя 8000 лв. докторантска стипендия

Годишна стипендия в размер на 8000 лв. ще предостави отново фондация Карол Знание на редовен докторант, със значим принос в своята работа. Изискванията тази година са кандидатите да разработват нови технологии или материали и проектът да е с практическо приложение. Носителят ще бъде избран в тристепенен конкурс от жури.

Стипендията е насочена към докторанти, които не са в последна година на обучението си. За такива, които приключват докторантурата си, фондация Карол Знание има друг проект – Предприемачи в науката, който върви в момента. Той включва предприемаческо обучение, разработено специално за учени и конкурс за стипендия на финала.

Докторантската стипендия има седем годишна традиция, като до създаването на фондацията се отпускаше от финансова група Карол. Самата фондация Карол Знание беше създадена като развитие на този проект за подкрепа на български млади учени с проекти в областта на приложната наука.

Подробности за това кой кога и как може да кандидатства, вижте тук.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *