Наталия Футекова: Учениците трябва да знаят как се управлява кариера

IMG_1789_1Наталия Футекова е  управляващ съдружник в И Ар Пи България ООД. С младите хора я среща призванието й на преподавател в Университета за национално и световно стопанство в София. Пред образователния сайт Uchi.bg тя сподели наблюденията си за какво остават неподготвени учениците след завършване на училище и каква промяна трябва да настъпи според нея.

Въпрос: Какви важни за учениците теми липсват в учебния материал според Вас?

Отговор: Не мога да съм категорична по този въпрос, но бих споделила свои лични наблюдения от студентите – мисля, че няма застъпено или поне не в голяма степен, как младите хора трябва да планират своето развитие и кариера. Много от учениците не започват да учат в университет, а започват работа някъде в бизнеса. Смятам, че те са изключително неподготвени по този въпрос и в средното образование трябва задължително да се застъпи кариерно развитие и изобщо как се управлява кариера, как се повишава квалификация, по какви програми биха могли да кандидатстват.

По отношение на формиране на гражданско съзнание в младото поколение, това зависи много от самите учители. Ако в училище има повече социални и граждански инициативи, самите учениците ще се научат да се включват в такива проекти. Да не забравяме, че гражданско съзнание се формира не само в училище, но и в семейството.

учителВъпрос: Ако Вие бяхте преподавател в средно училище, какви уроци бихте искали да запомнят учениците от Вас?

Отговор: На първо място бих искала да науча учениците да мислят. Аз съм противник на системата на обучение на база на повторение, смятам че в човека трябва да се развива самостоятелно и логическо мислене.

На второ място бих провокирала интереса на младите хора към книгите. Нашите деца са “сраснали” с технологиите и компютрите, а това ги отдалечава от света на книгите. Смятам, че книгите развиват въображението и е задължително младите хора да се върнат отново към литературата.

Въпрос: Какво бихте променили в начина, по който се преподават информатика и технологии в училище?

Отговор: При мен в първи курс в университета идват студенти, които са учили информатика в училище. Идеята на висшето образование в да надгради знанията и уменията, които студентите получават след завършване на средното си образование. Първото нещо, което забелязвам е, че самите студенти имат различно ниво на знания и умения за работа с програми като Word, Access, Excell. Предполагам, че това се дължи на различна обучителна програма в училищата. Смятам, че на първо място програмата по информатика трябва да се уеднакви.

show_imageВ последните години тенденцията е младите хора да работят най–вече с интернет и социалните мрежи, но в следствие на това те нямат никаква идея от останалия свят на компютрите и софтуерните програми. Мисля, че в средното образование трябва да се наблегне на проектната работа, а не да се учат отделни функционалности в различните програми.

Интервю: Мария Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *