Диляна Здравчева: Развих способността си да оценявам всяка идея за бизнес

IMG_4088Поредицата от срещи с професионалисти, избрали да продължат образованието си, продължава с Диляна Здравчева, която има бакалавърска степен „Администрация и управление“ в Нов български университет и опит в организирането, планирането, мониторинга, контрола и управлението на бизнес процесите на организацията.

В момента Диляна е втори семестър в магистърската програма „Предприемачество, иновации и финанси“ във ВУЗФ, съвместно с Бизнес Институт, като представители на Института за предприемачи на Сиско.

Въпрос: Как разбрахте, че отново е време да инвестирате в своето образование?

Отговор: Често нагърбени с оперативни ежедневни задачи, забравяме за “голямата картина” и не се питаме дали дадена дейност изпълнява целите и предложението за стойност на компанията. Посетих Ден на отворените врати на магистратурата и получих нов поглед за това как да разсъждавам за даден бизнес.

Въпрос: Какво търси в образованието си човек, който вече има професионален опит?

Отговор: Търси да надгради част от знанията си, да отхвърли други, които са доказано остарели и да получи чисто нови такива.

Въпрос: Как програмата, която учите в момента (магистратура по иновации, предприемачество и финанси) добавя стойност към професионалното ви развитие?

Отговор: Неизменно програмата добавя стойност, не само заради придобитите знания и умения, а и заради световната тенденция Магистърската степен по предприемачество да измества MBA квалификацията.

Въпрос: Кое е най-ценното знание, което получихте от програмата до момента и как смятате да го използвате в бъдеще?

Отговор: Способността да оценявам всяка идея за бизнес (или процес в даден бизнес) в неговата цялост, с инструменти позволяващи бързина и обективност.

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *