частни

Държавата ще компенсира родителите на деца, записани в частни градини поради недостиг на места в общинските

Правителството ще предостави средства на общините да изплащат компенсации на онези родители, чиито деца не са приети в общински детски...