форум

Днес се провежда форумът “Ресоциализация на младите хора чрез образователни общности”

Днес ще се проведе Форум на тема “Ресоциализация на младите хора чрез образователни общности” , организиран от Фондация “Международна награда...

Развитието на научно-изследователските кариери в бизнеса ще обсъждат на конференция във ВСУ „Черноризец Храбър“

    Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще 2019“ (Science and Business for Smart Future), организирана за...

Пътят към мечтаната работа минава през „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“

  За осемнадесета поредна година форумът „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ ще даде шанс на младите...