форум

Развитието на научно-изследователските кариери в бизнеса ще обсъждат на конференция във ВСУ „Черноризец Храбър“

    Международната бизнес конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще 2019“ (Science and Business for Smart Future), организирана за...

Пътят към мечтаната работа минава през „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“

  За осемнадесета поредна година форумът „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ ще даде шанс на младите...

Висшето училище по телекомуникации и пощи ще бъде домакин на дискусионен форум по проблемите на лидерството

Дискусионен форум "Лидерството като бранд в условията на Четвърта индустриална революция" ще се проведе на 23 март (петък) от 11.00 часа в зала...