Успех за теб

Българските училища вече могат да кандидатстват по проекта “Успех за теб”

Стартира кандидатстването на училищата, които желаят да работят по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027,...