професионални гимназии

Нови специалности в професионалните гимназии от следващата учебна година

Нови специалности ще имат възможност да изучават учениците в професионалните гимназии и паралелки от следващата учебна година. Предложеният държавен план-прием...

101 професионални гимназии ще бъдат модернизирани по ОП “Региони в растеж”

101 професионални гимназии ще бъдат модернизирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това предвижда откритата от Министерството...