оценяване

Нови правила за оценяване на преподавателите в университетите

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага актуализирани минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични...

Сто ще е максималният брой точки при всички изпити от националното външно оценяване

Максималният брой точки при всички изпити от националното външно оценяване (НВО) след IV, VII и X клас става 100. За...