ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Още 180 млн. лв. ще бъдат насочени по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Нови операции за 180,5 млн. лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще започнат през 2018 година....

Нови 14 мерки по ОП „Наука и образование“ представи МОН

Документ с нови 14 мерки подготви Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерството на науката и образованието...