обмен

България и Северна Македония засилват обмена на ученици

България и Република Северна Македония ще работят за засилване на образователната мобилност между ученици, учители и студенти. За целта ще бъде подписан...