млади учени

Над 100 изследователи вече са класирани по програмата за млади учени и постдокторанти

Над 100 изследователи вече са класирани от висшите училища и научните организации, получили средства по Национална програма „Млади учени и...