Меморандум за сътрудничество

Техническият университет – София и Националният технически университет в Атина подписаха Меморандум за сътрудничество

Техническият университет – София и Националният технически университет в Атина - NTUA подписаха Меморандум за сътрудничество. Документът беше подписан в...