кръгова икономика

Студенти и експерти коментираха проблемите на регионалното развитие и кръговата икономика във ВСУ „Черноризец Храбър”

Студентски научен форум, посветен на съвременните проблеми пред регионалното развитие и градоустройството, се проведе през уикенда във Варненския свободен университет...

ВСУ „Черноризец Храбър” открива магистратура по “Кръгова икономика”

Почетният директор на Генерална дирекция „Околна среда" на Европейската комисия Джордж Кремлис и проф. д.ик.н. Анна Недялкова – председател на...

Стартира първата специализирана магистърска програма по кръгова икономика в България

Във време на изчерпващи се природни ресурси, бързо нарастващо население на Земята и високи нива на замърсяване на природата преминаването...