Катедра Теология

Студентска конференция за православието организира Катедра “Теология” на ПУ

Студентска конференция на тема: „Православие - традиции и съвременност“ организира за пета поредна година Катедра „Теология“ към философско-историческият факултет на...