електронно обучение

Всички учители ще получат възнагражденията си за времето на обучение в електронна среда

Всички договорени трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за периода на дистационно обучение ще бъдат изплатени. Това реши Отрасловият съвет за...

Министър Вълчев: Впечатляващи са усилията за провеждане на обучение в електронна среда

Впечатляващо и забележително е случващото се през последните дни в образователната системата - проявява ентусиазъм, много часове работа, за да...