ЕК

ЕК разработва планове за европейска диплома

Европейската комисия представи три инициативи за напредък в транснационалното сътрудничество между висшите учебни заведения, като крайната цел е да се създаде европейска...

Вижте кой е българският победител в конкурса за млади преводачи на ЕК

Александра Антонова от Първа английска езикова гимназия в София е българският победител от изданието за 2021 г. на конкурса по...

Приеха План за действие по одитния доклад на ЕК за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Министерският съвет прие актуализиран план за действие по повод констатациите в предварителния одитен доклад на Европейската комисия за Оперативна програма...