Детска градина

Най-активното училище и най-активната детска градина в България са ОУ “Паисий Хилендарски” от Казанлък и ДГ “Кремена” от Пловдив

Силна активизация и участие за първи път на всичките 28 области в България в седмото издание на конкурса “Нестле за...

Над 83 хил. деца от уязвими групи с допълнителна подкрепа в детската градина

83 641 деца от уязвими групи са получили обща и допълнителна подкрепа в детската градина за успешното им приобщаване в образователната...