вузф

Теодора Лазарова: Дистанционното обучение може да бъде ефективно, във ВУЗФ го доказахме

    На 25 март предстои да се проведе Национална учителска конференция, която се организира от Висшето училище по застраховане...

Доц. д-р Наталия Футекова е новият ръководител на ИКТ направлението на VUZF Lab

Доц. д-р Наталия Футекова беше избрана за директор на направление „Информационни и комуникационни технологии“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания към...