вузф

ВУЗФ организира Втора национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми...

ВУЗФ организира лекция за използването на изкуствения интелект като двигател на дигиталната икономика

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира гост-лекция със специалното участие на д-р Артур Кордон, международно признат експерт в...

ВУЗФ организира кръгла маса на тема “Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата”

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират кръгла маса на...