бизнес проект

“Техностарт” насърчава иновационната активност сред българските студенти

Министерство на икономиката и енергетиката обяви Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране...