Академия по иновационен мениджмънт

Академия по иновационен мениджмънт провежда проучване за потребностите от професията иновационен мениджър

Управлението на иновациите е един от най-важните фактори за устойчив растеж на фирмите. В съвременния бизнес живот необходимостта от обучени...