Новатори

Образователната ни система е изправена пред значими промени, които през следващите години ще променят изцяло представата ни за процеса на обучение и мястото на училището в него. Днес Интернет позволява на учениците да достъпват до всяко специфично знание и информация за броени секунди. Ролята на учителя все по-малко е да им преразкаже това знание и все повече – да изгради у тях критично мислене, способност да се ориентират във водовъртежа от информация, да отсяват вярната от невярната и не на последно място – да бъдат по-предприемчиви, креативни и подготвени за реалния живот. Нови технологии и нови методи навлизат в образованието ни всеки ден, отговаряйки на тези предизвикателства.

Екипът на Uchi.bg поставя началото на

КЛАСАЦИЯТА “НОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

именно за да привлече общественото внимание към тази позитивна промяна и към хората, които стоят зад нея. Амбицията ни е всяка година класацията да насочва общественото внимание към личностите с най-голям принос към въвеждането на нови обучителни методи и технологични решения, които променят представата ни за образование, създават нови възможности за усвояване на знания или правят ученето по-достъпно за повече хора.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ

Успешното позициониране на България като икономика на знанието и общество на знанието ще има ключово значение за това, дали страната ни ще е конкурентоспособна в утрешния динамичен свят, в който за броени години всеки регион на света може от изоставащ да се превърне в технологичен лидер, да привлече към себе си инвестиционните потоци и да създава добавена стойност. Затова и желанието ни е да инициираме обществена дискусия за нуждата от промяна в сферата на образованието, която да помогне както на днешните ученици да са по-подготвени и успешни в живота, така и на обществото ни като цяло да бъде по-конкурентно и устойчиво.

ПОВЕЧЕ ЗА ЖУРИТО

Класацията “Новатори в образованието” ще бъде изготвена от жури, включващо представители на образователната система, технологичния сектор, предприемаческите среди, както и журналисти, с дългогодишен опит в сферата на образованието или технологиите. Можете да научите повече за журито тук.

КАК ДА НОМИНИРАТЕ УЧАСТНИК

Всеки желаещ може да номинира кандидат за участие в класацията, който ще бъде включен в нея, ако журито одобри предложението с обикновено мнозинство. Номинации можете да изпращате на електронен адрес info@uchi.bg до 28 ноември 2016 година. Всички номинирани кандидати ще можете да разгледате тук. Резултатите от третото издание на класацията ще бъдат обявени на специално събитие, което ще се проведе на 13 декември в сградата на Висше училище по застраховане и финанси на ул. Гусла 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *