Slider

Бъдещи български студенти във Великобритания, Германия и Холандия черпят опит от завършили сънародници в Европа

Най-желаните специалности за българските кандидат-студенти в чужбина тази година са инженерните специалности, био технологии и био медицина, компютърни науки, различни видове дизайн