Университети

ИПИ: Нереформираната образователна система е причина за високата младежка безработица у нас

Анализ на Института по пазарна икономика (ИПИ) посочва, че динамиката на младежката безработица в България за периода 2004-2013 г. следва общите европейски...

Софийският университет организира Лятна школа по нанотехнологии за учители

Физическият факултет на Софийския университет организира Лятна школа по нанотехнологии за учители. Инициативата се организира със съдействието на Министерството на...

Специалността „Софтуерни технологии и дизайн” е хит в Пловдивския университет

„Софтуерни технологии и дизайн” е най-желаната специалност за кандидат-студентите в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Четирима младежи се борят за едно...

Майсторски клас по управление на сигурността се проведе във Варненския свободен университет

Европейския и световен опит в областта на информационната сигурност представи в рамките на майсторския клас „Управление на сигурността в електронните...

Варненският свободен университет ще бъде домакин на първото национално състезание за креативни умения

Първото национално състезание за креативни умения Varna Spaghetti Tоwer е организирано по идея на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“...