Съвети

Какво е обезщетението според Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука“?

Най-важният ресурс, с който разполага всяка производствена фирма са неговите служители и опазването на тяхното здраве и техния живот трябва...